Gå videre til innhold

Eksospotte - Lyddemper Ø24 mm

290,00 kr
Inkludert skatter og avgifter

NB:
Skal ikke brukes: innendørs, i lukkede rom eller steder hvor man oppholder seg, da eksospotten ikke er tett.

Er det ønskelig med demping av eksos-støy på slike steder, finnes det andre produkter.

Kan brukes i f.eks. biler eller andre installasjoner hvor selve eksospotten blir montert utendørs med rikelig ventilasjon.

NB: 
Husk å utvise forsikringhet ved montering av eksos-koblinger innvendig, med tanke på eksoslekkasje og fare for CO-utslipp. Vi anbefaler alltid bruk av eksospasta (se eget produkt), samt montering av CO-Alarm (se eget produkt) ved innvendige koblinger.